Tags: , , , , , , | Categories: SSS (FAQ), Tip, Web Uygulaması Posted by okutbay on 29.09.2009 21:46 | Yorumlar (0)

You can add the <location> element with the “inheritInChildApplications” attribute to the root web.config. This attribute will prevent child applications inherit some specified configuration from the root web.config.

The attribute must be placed in the <configuration> section of the web.config. It looks like this:
<location path="." inheritInChildApplications="false">
<system.web>
 <!--
     ……
     Your settings

  -->
</system.web >
</location>

Referance:

SectionInformation.InheritInChildApplications Property

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , , , , , | Categories: Tip, Web Uygulaması Posted by okutbay on 09.09.2009 10:26 | Yorumlar (0)

You can use using statement to inculde different namespaces in you code behind file. But still you can't call methods from classes that live in other namespaces (Different from you page class namespace) from you content pages (.aspx).

To make this work you must use import namespace directive after you page directive.

    1 <%@ Import="" Namespace="ICF.Common" %>

This can be a hard tast if you have a lot of pages. So you can define your namespaces in you web.config file and call your business class methods in your .aspx pages whenever you want. 

    1 <?xml version="1.0"?>

    2 <configuration>

    3     <system.web>

    4         <pages>

    5             <namespaces>

    6                 <add namespace="ICF" />

    7                 <add namespace="ICF.Common"/>

    8             </namespaces>

    9         </pages>

   10     </system.web>

   11 </configuration>

Happy coding...

1 kişi tarafından 5.0 olarak değerlendirildi

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , , , | Categories: Web Uygulaması Posted by okutbay on 06.08.2009 17:30 | Yorumlar (0)

In ASP.NET web application you can develop user controls and custom server controls to increase your productivity and decrease code repetition. To use these user controls at your web pages you can register like this:

<%@ Register Src="Controls/somecontrol.ascx" TagName="SomeControl" TagPrefix="myPrefix" %>

And use like this:

<html>
<body>
    
<form id="form1" runat="server">
        
<myPrefix:header ID="SomeControl1" runat="server" />
    </
form>
</body>
</html>

The registration step can be a bit pain if you have too much pages. Also its hard to change the name of the .ascx file name if you registered the control at too much pages.

To avoid these you can try to register your controls at your web.config file in more managable way.

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
 
<system.web>
   
<pages>
      
<controls>
        
<add tagPrefix="myPrefix" src="~/Controls/somecontrol.ascx" tagName="S
omeControl"/>
        <
add tagPrefix="
myPrefix" src="~/Controls/othercontrol.ascx" tagName="OtherControl"/>
        <
add tagPrefix="CustomControl" assembly="CustomControlAssembly"/>
      </
controls>
    
</pages>
 
</system.web>
</configuration> 

So you can still use your controls in the same way but you can manage them at one location. And you can easily copy controls from one page to the other.

1 kişi tarafından 5.0 olarak değerlendirildi

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , , | Categories: IDE Posted by okutbay on 16.07.2008 19:17 | Yorumlar (0)

Geçenlerde Visual Studio 2008 IDE ayarlarımı dışarı aktarıp başka bir bilgisayara götürmek istedim...

Visual studio tools menüsü altından güzelce bilgisayarımın masaüstüne aktardım. Buraya kadar herşey güzeldi de bir de current settings diye bi ayar dosyası oluşturdu... Ben bu dosyayı gereksiz diye sildim :) Ertesi gün uygulamayı açtığımda "geçerli ayar dosyası bulunamıyor... Varsayılan ayarlala başlanıyor" gibi bişi dedi. Ben de "tamam abi" dedim mecburen... Sonra gördüm ki aynı dosyayı masaüstünde tekrar oluşturmuş...

 

Masaüstünde bi sürü gereksiz dosyanın yanında bu dosyanın bulunuyor olması beni kıl etti... Ama adam inatla o dosyayı orada oluşturuyordu...

 

Ben de gidip ilgili dosya adını regedit ile registryde aratıp normelde dosyanın olması gereken dizine ayarladım... Sorun çözüldü... Ben de ayarlarım kaybolmadığı için derin bir oh çektim...

Padişahım çok yaşa...

Aşağıdaki ekran görüntüsü bu işlemin sonucunu göstermektedir...

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , , , , | Categories: Hata, IDE, Web Uygulaması Posted by okutbay on 06.07.2007 08:57 | Yorumlar (0)

Geçenlerde Bursa Datahouse eğitim firmasında bir eğitim sırasında web.config dosyasına eklemek istediğimiz bir elemanı yazmaya başladığımızda intellisense özelliği bize önerilerde bulunmamış ve yarı yolda bırakmıştı. Biz de klavyemize kuvvet yazmıştık. Akabinde eğitimi takip eden arkadaşlardan birisi bunun "Web Site Administration Tool (WSAT)" a girdikten sonra gerçekleştiğini söylemişti.

Figür 1: Kaybolan Intellisense
Not: Web Site Administration Tool, basit bir web arayüzü ile uygulamanızla ilgili ayarlarınızı yapabilmeniz için .NET Framework 2.0 ile sağlanan bir araçtır. Visual Studio 2005 içinde "Website > ASP.NET Configuration" menü seçeneği ile ulaşabilirsiniz.

Gerçekten de WSAT a girdikten sonra web.config dosyamda intellisense kullanarak düzenleme yapamamaya başlamıştım.

Varsayılan bir web.config ile karşılaştırma yaptıktan sonra sorunun aracın eklediği XML Namespace tanımından kaynaklandığını farkettim.

Sorunu düzeltmek için configuration elemanında tanımlanan xmlns özniteliğini (attribute) kaldırmak yeterli oldu.
<configuration xmlns="http://schemas.microsoft.com/.NetConfiguration/v2.0">

elemanını

<configuration>

şeklinde düzeltebilirsiniz...

Figür 2: Intellisense tekrar çalışıyorKlavyeler şen ola...

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , , , | Categories: Web Uygulaması Posted by okutbay on 27.05.2007 15:12 | Yorumlar (0)
Web siteleri hiyerarşik olarak işlenen bir dizi XML yapılandırma dosyası ile yapılandırılırlar. Bu dosyalardan ilki machine.config dosyasıdır. .NET Framework config dizininde yeralır. Bu dizin genellikle şu konumdadır:

%WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\versiyon\Config\machine.config


machine.config dosyası windows, konsol, sınıf kütüphanesi, web uygulamaları gibi tüm uygulama türleri için gerekli ayarların bulunduğu dosyadır. Bu ayarlar tüm makine çapında ayarlardır.

machine.config dosyasının bazı ayarlar hiyerarşi içinde bulunan web.config dosyaları tarafından ezilebilir (override). Global olanlar .NET Framework'ü tamamladıklarından korumalıdırlar ve web.config dosyaları tarafından ezilemezler.

Hiyerarşide sıradaki dosya machine.config ile aynı dizinde yer alan "kök (root)" web.config dosyasıdır. Bu dosya varsayılan web sunucu ayarlarını içerir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu ayarların bazıları machine.config dosyası ile yapılan ayarları ezebilir.

Seçmeli olarak her web sitemizin ana (root) dizinine web.config dosyası ekleyebiliriz. Bu dosya içinde önceki ayarları ezebilen ayarların yanı sıra ilave ayarlar da yapılabilir. Ayrıca her web uygulamımızda aynı şekilde şeçmeli olarak daha fazla ayar sağlayan veya önceki ayarları ezen web.config dosyasına sahip olabilir. Web uygulaması içindeki her alt dizin seçmeli olara önceki ayarların alt kümesinin geçerli olacağı bir web.config içerebilir.

Yapılandırma dosyaları en genelden en özele doğru işlenirler.

Bu dosyalar XML dosyaları oldukları için herhangibir text veya XML editör programı ile değiştirilebilirler. web.config dosyasını değiştirmenin bir diğer yöntemi ise .NET Framework Configuration eklentili Microsoft Management Console (MMC) kullanmaktır. Böylece sağlanan grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile bir yöneticinin değiştimek isteyebileceği bazı ayarlar rahatlıkla değiştirilebilir.

Ayrıca Visual Studio 2005 web.config dosyasının ayarlarının değiştirilebileceği araç olan "Web Site Administration Tool"u sağlar. Bu araca ulaşmak için "Website" menüsü altındaki "ASP.NET Configuration" menü seçeneği kullanılabilir. Bu araç bize güvenlik, uygulama yapılandırması, sağlayıcı yapılandırması kategorilerinde yapılandırma dosyasını düzenleme olanağı tanır.

Kaynak: MCTS Exam 70-528 Microsoft .NET Framework 2.0 Web-Based Client Development Trainnig Kit

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , , , , | Categories: Programlama, Web Uygulaması Posted by okutbay on 22.05.2007 02:19 | Yorumlar (0)

Geliştirmekde olduğumuz web uygulamalarının her birinde mutlaka duyacağımız ihtiyaç bilgilerin veritabanında saklanması ve buradan okunarak kişilere sunulmasıdır.

Web uygulamalarımızda veritabanını kullanabilmek için uygulamaya veritabana nasıl bağlanabileceğini anlatmamız gerekir. Uygulamanın veritanabına bağlanabilmesi için gerekli bilgiler bağlantı cümlesi içinde yeralırlar. Oluşturulan bağlantı cümlesi uygulama içinden kolayca erişilebilir ve çaba sarfetmeden değiştirilebilir olmalıdır.

Bu hedefle yola çıktığımızda ASP.NET Uygulamamızda bulunan (ya da sizin ekleyeceğiniz) web confguration dosyası bağlantı cümlelerimiz için uygun bir yer sağlamaktadır.

Zaman içinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve yöntemler dosyanın bu işlevinde de değişikliklere neden oldu.

.NET Framework 1.1 ile bu dosya içinde anahtar-değer ikililerini saklayabileceğimiz <appSettings> bölümü mevcut idi. Biz de uygulama geliştirenler olarak bu bölümü bağlantı cümlelerimizi saklamak için kullanmaya başladık. .NET 2.0 da ise bu bölüm korunmakla beraber bağlantı cümlelerimize özel <connectionStrings> bölümü şemaya ilave edildi. Bu bölüm de appSettings yapısı ile aynı olmakla beraber farklı olarak anahtar-değer ikililerine ilave seçmeli bir nitelik olan  providerName de eklenebilmektedir.

Web.config

Boş bir web.config dosyasında bağlantı cümlelerimizi saklayabileceğimiz bölüm şu şeklilde olacaktır:

    1 <?xml version="1.0"?>

    2 <configuration>

    3     <connectionStrings>

    4         <!-- Baglanti Cumleleri bu bolume yazilacak -->

    5     </connectionStrings>

    6 </configuration>

Bu bölüme uygulama içinde kullanacağınız veritabanı ya da veritabanlarına ait bağlatı cümlelerini saklayabilirsiniz. Bu bölümde saklanacak bir bağlantı cümlesi şu şekilde yazılacaktır:

    1 <?xml version="1.0"?>

    2 <configuration>

    3     <connectionStrings>

    4         <add name="isim" connectionString="baglanti_cumlesi"/>

    5         <add name="isim2" connectionString="baglanti_cumlesi2" providerName="hangi_saglayici"/>

    6     </connectionStrings>

    7 </configuration>

Görüldüğü üzere bağlandı cümlesi anahtar-değer ikilileri şeklinde olabildiği gibi yanına ilave bir değer olarak sağlayıcı adı da eklenebiliyor.

Web.config içinde saklanan bağlantı cümlelerine kod ile ulaşmak

Artık isterseniz uygulama tarafıda bu bağlantı cümlesini nasıl kullanabileceğimize bakalım.
Herhangi bir web form sayfanıza bir label kontrolü ilave edin. Daha sonra webformun load olayında şu kodu yazarak etiketin text özelliğini ayarlayın.

    1 Label1.Text = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["isim"].ToString();

Uygulamayı çalıştırdığınızda ekranda ilgili bağlantı cümlesinin 'connectionString' niteliğinde yazmakta olan değerin görüntülendiğini görmelisiniz. Kod ile diğer niteliklere ulaşmak için .ToString den önce ilgili nitelik seçilmelidir.

    1 Label1.Text = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["isim2"].ConnectionString.ToString();

Bundan sonra tek yapmanız gereken kullandığını veritabanına uygun bağlantı nesnesinin ilgili özelliğine okuduğunuz bu değeri aktarmak ve bağlantıyı açkmaktır.

Veritabanına bağlanma ve bilgileri okuma konusu başka bir yazıda incelenecetir. 

Klavyeler şen ola...

 

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5