Tags: , , , | Categories: Hata Posted by okutbay on 22.12.2011 00:55 | Yorumlar (0)

Could not load file or assembly 'your project' or one of its dependencies. The parameter is incorrect. (Exception from HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG)) 

Başımıza gelebilecek durum,

Kontrol ettiniz, ilgili dll yerli yerinde, referens eklenmiş, web.config dosyasında yanlış bir ayar yok.

Internette aradınız, taradınız temp proje dosyalarını (*) silin dediler. Denediniz o da yemedi. Hala hatayı alıyorsunuz.

Bence bir de projenizin hedef frameworkünü kontrol edin. İlgili bileşenin desteklenmediği bir framework için derleme yapmaya çalışıyor olabilirsiniz... 

* Bu dosyalar genelde şuralarda olur

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\

Windows 7 32 bit sistemler için
C:\Users\[username]\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\

Windows 7 64 bit sistemler için
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\

1 kişi tarafından 4.0 olarak değerlendirildi

 • Currently 4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , , , | Categories: Hata, Programlama, Web Uygulaması Posted by okutbay on 01.04.2009 10:54 | Yorumlar (0)

Bu sabah üzerinde çalışmakta olduğumuz bir projenin çalışmakta olan cookie yazma okuma metodlarını kullanarak bir geliştirme yapmaya çalıştım. Enteresan şekilde browser kapatılıp tekrar açıldığında cookie kayboluyor ve yazdığım kod yapması gereken işlemleri yapamıyordu. Enteresan diyorum çünkü kullandığım cookie yazma ve okuma metodları sitenin bir çok yerinde kullanılıyor ve her hangi bir sorun yaşanmıyordu.

Kodu incelediğimizde gayet nizami görünüyordu.

    1 var cookieToSetValue = new HttpCookie(CookieKeyName, CookieValue);
    2 cookieToSetValue.Expires.AddDays(1);
    3 HttpContext.Current.Response.Cookies.Add(cookieToSetValue);

Debug ediyor ve kodun doğru çalıştığını varsaydığımız için metodun içine girip bakmaya gerek görmüyorduk. Sonra sağolsun Burak Kardeşim metodun içine girmeyi düşündü ve expire date değerinin yanlış olduğunu fark etti. Böylece acımız da son bulmuş oldu.

Koddaki hata mevcut nesne üzerindeki sonlanma tarihinin üzerine birgün eklenmesiydi. Eğer burada bir tarih daha önce ayarlanmamış ise değer en küçük tarih değeri oluyor ve buna bir gün eklendiği için cookie otomatik olarak sonlanıyordu.

Düzeltmek için kurguyu biraz değiştirip günün tarihine bir gün ekle diyerek sorunu aştık.

    1 cookieToSetValue.Expires = DateTime.Now.AddDays(1);

Kıssadan Hisse : Eğer cookileriniz kayboluyorsa önce Expires propertysine bakın :) 

2 kişi tarafından 4.0 olarak değerlendirildi

 • Currently 4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5