Tags: , , , , | Categories: Genel, Programlama Posted by okutbay on 23.02.2010 16:49 | Yorumlar (0)

This is sample application to serializes sample object

    1 using System;

    2 using System.Collections.Generic;

    3 using System.Text;

    4 

    5 using System.IO;

    6 using System.Xml.Serialization;

    7 

    8 namespace ConsoleApplication1

    9 {

   10     class Program

   11     {

   12         static void Main(string[] args)

   13         {

   14             SampleObject sampleObject = new SampleObject();

   15             sampleObject.Id = 35;

   16             sampleObject.Name = "Ozan K. BAYRAM";

   17 

   18             XmlSerializer serializer2 = new XmlSerializer(typeof(SampleObject));

   19             MemoryStream ms = new MemoryStream();

   20             XmlSerializerNamespaces xmlSerializerNamespaces = new XmlSerializerNamespaces();

   21             xmlSerializerNamespaces.Add("", ""); //if you want namespace for your XML define here

   22             serializer2.Serialize(ms, sampleObject, xmlSerializerNamespaces);

   23             StringBuilder XMLText = new StringBuilder();

   24             ms.Position = 0;

   25             using (StreamReader Reader = new StreamReader(ms))

   26             {

   27                 XMLText.Append(Reader.ReadToEnd());

   28             }

   29 

   30             string serializedObject = XMLText.ToString();

   31         }

   32     }

   33 }

Output string

xmlserializationoutput

 

Sample class to use

    1 [Serializable]

    2 [System.Xml.Serialization.XmlRoot("sampleobject")]

    3 public class SampleObject

    4 {

    5     [System.Xml.Serialization.XmlAttribute("id")]

    6     public int Id { get; set; }

    7 

    8     [System.Xml.Serialization.XmlElement("name")]

    9     public string Name { get; set; }

   10 }

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , , , , , , , , | Categories: IDE, Programlama Posted by okutbay on 08.10.2007 12:37 | Yorumlar (0)
Kodunuzu daha okunaklı kılmak için öncelike yapmanız gereken kod bloklarınızdan önce /// (üç bölü) yazmanız ve visual studio 2005 editörünün sizin için oluşturacağı bölümleri doldurmak.

/// <summary>
/// Bu sınıf Kişi verisi ve bu veri üzerinde yapılacak işlemleri içerir.
/// </summary>

Böylece ilgili kodunuz (class, method, vb.) kullanırken Visual Studio 2005 Editörü geliştirmeyi yapan kişiye gösterdiği tooltiplerde daha fazla bilgi verebilir.

Not:İlgili Tanım bloğu ile tanımladığı kod bloğu arasında boş satır olmamalıdır. Açıklama ile kod peş peşe yer almalıdır.

Ayrıca bu oluşturduğunuz bölümleri XML dosyasına aktarabilirsiniz.

Bu işlem için derleme parametrelerinde oluşturulacak XML dosyasının adı belirtilmelidir. Bunu yapmak için proje özelliklerinde build sekmesinde XML documentation file özelliği ayarlanmalıdır.

Bu işlemden sonra derleme sonucu gerekli XML belgesi oluşur.

Bundan sonra bu XML belgesi ile ne yapacağınız size kalıyor...

Örneğin bu dosyayı piyasada bulabileceğiniz uygulamalar ile kullanıp kendi yardım dosyalarınızı oluşturabilirsiniz.

Bu programlara NDoc örnek olarak verilebilir.
http://sourceforge.net/projects/ndoc/

Ayrıca bir XSL yardımı ile XML dosyanızın daha anlamlı görüntülenmesini de sağlayabilirsiniz...
http://www.codeproject.com/soap/XMLDocStylesheet.asp


Klavyeler şen ola...

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , , , | Categories: Web Uygulaması Posted by okutbay on 27.05.2007 15:12 | Yorumlar (0)
Web siteleri hiyerarşik olarak işlenen bir dizi XML yapılandırma dosyası ile yapılandırılırlar. Bu dosyalardan ilki machine.config dosyasıdır. .NET Framework config dizininde yeralır. Bu dizin genellikle şu konumdadır:

%WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\versiyon\Config\machine.config


machine.config dosyası windows, konsol, sınıf kütüphanesi, web uygulamaları gibi tüm uygulama türleri için gerekli ayarların bulunduğu dosyadır. Bu ayarlar tüm makine çapında ayarlardır.

machine.config dosyasının bazı ayarlar hiyerarşi içinde bulunan web.config dosyaları tarafından ezilebilir (override). Global olanlar .NET Framework'ü tamamladıklarından korumalıdırlar ve web.config dosyaları tarafından ezilemezler.

Hiyerarşide sıradaki dosya machine.config ile aynı dizinde yer alan "kök (root)" web.config dosyasıdır. Bu dosya varsayılan web sunucu ayarlarını içerir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu ayarların bazıları machine.config dosyası ile yapılan ayarları ezebilir.

Seçmeli olarak her web sitemizin ana (root) dizinine web.config dosyası ekleyebiliriz. Bu dosya içinde önceki ayarları ezebilen ayarların yanı sıra ilave ayarlar da yapılabilir. Ayrıca her web uygulamımızda aynı şekilde şeçmeli olarak daha fazla ayar sağlayan veya önceki ayarları ezen web.config dosyasına sahip olabilir. Web uygulaması içindeki her alt dizin seçmeli olara önceki ayarların alt kümesinin geçerli olacağı bir web.config içerebilir.

Yapılandırma dosyaları en genelden en özele doğru işlenirler.

Bu dosyalar XML dosyaları oldukları için herhangibir text veya XML editör programı ile değiştirilebilirler. web.config dosyasını değiştirmenin bir diğer yöntemi ise .NET Framework Configuration eklentili Microsoft Management Console (MMC) kullanmaktır. Böylece sağlanan grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile bir yöneticinin değiştimek isteyebileceği bazı ayarlar rahatlıkla değiştirilebilir.

Ayrıca Visual Studio 2005 web.config dosyasının ayarlarının değiştirilebileceği araç olan "Web Site Administration Tool"u sağlar. Bu araca ulaşmak için "Website" menüsü altındaki "ASP.NET Configuration" menü seçeneği kullanılabilir. Bu araç bize güvenlik, uygulama yapılandırması, sağlayıcı yapılandırması kategorilerinde yapılandırma dosyasını düzenleme olanağı tanır.

Kaynak: MCTS Exam 70-528 Microsoft .NET Framework 2.0 Web-Based Client Development Trainnig Kit

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5