Tags: , | Categories: Library, Tanıtım Posted by okutbay on 26.02.2010 16:07 | Yorumlar (0)

Here is an open source solution for C# PDF export that i want to share.

http://sourceforge.net/projects/itextsharp/

Happy coding...

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , , | Categories: Programlama, Genel, Tanıtım Posted by okutbay on 26.02.2010 16:03 | Yorumlar (0)

There is an open source project to use with your projects. It's easy to use.

dotnetzip.codeplex.com

Let's zip a folder :)

    1 using (ZipFile zip = new ZipFile())

    2 {

    3     zip.AddDirectory("c:\somedirectory");

    4     zip.Comment = "This zip was created at " + System.DateTime.Now.ToString("G");

    5     zip.Save("nameofthezipfile.zip");

    6 }

Happy coding...

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , , | Categories: Tanıtım Posted by okutbay on 10.08.2009 11:43 | Yorumlar (0)

You can query your database with modern query language LINQ. I think SQL Server Management Studio need this functionalty built-in.

Tool is free for now.

Yo can download from this link: http://www.linqpad.net/

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , | Categories: Tanıtım, Web Uygulaması, Library, Security Posted by okutbay on 06.08.2009 22:57 | Yorumlar (0)

Infact Web applications are HTML forms and lives at the client side. This HTML forms make visits to their parents who lives at the server side. While they are visiting their parents they bring a lot of data input from client side. While they are leaving for home takes a lot of output data.

If you let all the input in without checking and filtering and send back to client, you can be a victom of XSS.

Microsoft released an Anti XSS Library. This library is solid and you can use for all input and output that that comes from unsecures resources.

You can find this library here

1 kişi tarafından 5.0 olarak değerlendirildi

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , , | Categories: Tanıtım, Uygulama Posted by okutbay on 06.08.2009 21:49 | Yorumlar (0)

If you are web designer or developing web applications you can use this application to grab colors from screen. It's easy to use and %100 free application.

It's very easy to use it. Move your mouse pointer over the color that you want to grab. Then use Ctrl+G shortcut. This action stores the color to the selected chip. Select an empty chip to grab a new color or grab new color for previously selected chip and override its color data.

After you collect desired colors you can save them as a pallette for later use.

You can see additional information and download the application from the following link.

http://www.iconico.com/colorpic/

1 kişi tarafından 4.0 olarak değerlendirildi

 • Currently 4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , | Categories: IDE, Tanıtım Posted by okutbay on 16.01.2009 12:34 | Yorumlar (0)

Blog yapan yazılımcının dostu araçlardan olan CSAH (Copy Source As Html) bir Visual Studio 2008 eklentisi...

Eklenti yazdığınız kodlar için html ve stilleri oluşturuyor. Böylece web sitenizde ekstra çaba sarfetmeden kaynak kodunuzu internette IDE'nizde göründüğü gibi sunabiliyorsunuz.

Eklentinin 3.0 versiyonu yayınlanmış. 2.0 da yapamadığımız HTML bölümde yer alan kodları alamıyorduk... Bu özellik yeni versiyonda eklenmiş... Kurulum bilgileri, kullanım ve eklentiyi indirmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz...

http://www.jtleigh.com/people/colin/software/CopySourceAsHtml/

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , | Categories: Genel, Programlama, Tanıtım Posted by okutbay on 19.12.2007 09:25 | Yorumlar (0)
F# (f şarp okunur), .NET Framework için tiplendirilmiş işlevsel programlama dilidir.

F#, yüksek kaliteli, iyi desteklenen modern bir runtime sistemi üzerinde çalışmanın tüm avantajları ile tip güvenliği, başarım ve betik yazımının (scripting) çok arzu edilen bileşimini sağlar.

Bu anlamda F#, betik/işlevsel/emreden/nesne yönelimli programlama dilidir. Bir çok pratik bilimsel, mühendislik ve web tabanlı programlama görevleri için temel oluşturur.

F# programlama dili ile yapılan yazılımlar .NET Framework üzerinde çalışırlar.

F#, .NET Framework için tiplendirilmiş işlevsel programlama dilidir.

F#, OCaml ile aynı çekirdek dili paylaşan bir tür ML dilidir.

F# diline yapısal olarak baktığımızda program bir dizi ifadenin tanımlayıcılara bağlanmasından oluşmaktadır.

F# kodları Microsoft F# sayfasından indirilebilecek F# Interactive (fsi.exe) dosyası ile doğrudan çalıştırılabilir. Dikkat ederseniz girişleri ayırmak için satır sonlarında ";;" kullanılmaktadır.

Kodlar satır satır fsi.exe konsol uygulaması ile çalıştırılır. Konsol uygulamasına girdikten sonra aşağıdaki satırları yazarak deneyebilirsiniz.

let x = 3 + (4 * 5);;
let res = (if x = 23 then "doğru" else "yanlış");;
System.Console.WriteLine(res);;

Aynı zamanda yazdığımız bu kodları .fs uzantılı bir metin dosyaya kayderek F# derleyici (fsc.exe) programı ile derlenebiliriz.

Derleme:
> fsc test.fs

Çalıştırma:
> test.exe


Not: Dosya uzantısı olarak .ml uzantısını kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

Tüm bunlara ilave olarak kodunuz kütüphane içine de yerleştirebilirsiniz.

lib.fs dosyası:
let myLibFunction() = System.Console.WriteLine("Hello World")

hello.fs dosyası:
let main = Lib.myLibFunction()

Burada main bir fonksiyon değildir. Sadece = işaretinin sağ tarafında gerçekleştirilen ifadenin sonucunu taşımak için bir dummy değerdir.

Dosyaları derlenmek için:
> fsc -a lib.fs
> fsc -r lib.dll hello.fs


Derleme sonucunda lib.dll kütüphanesi ve hello.exe çalıştırılabilir dosyaları oluşturulur. Bu dosyaların her ikisi de .NET montaj (assembly) dosyalarıdır.İsteseniz tek bir exe dosya oluşturacak şekilde dosyaları beraberce derleyebiliriz.

Dosyaları beraber tek exe olarak derlenmek için:
> fsc -o hello2.exe lib.fs hello.fs

Klavyeleriniz şen ola...

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: , , , , , | Categories: Programlama, Tanıtım, Web Uygulaması Posted by okutbay on 23.09.2007 02:13 | Yorumlar (0)
Microsoft® Silverlight™ Web için zengin etkileşimli uygulamalar ve .NET tabanlı medya deneyimlerinin yeni neslini sunan tüm tarayıcı ve platformlar için geliştirilmiş bir eklentidir.

Silverlight , mevcut web uygulamaları ile entegre olabilen AJAX, VB, C#, Python ve Ruby destekleyen esnek bir programlama modeli sunmaktadır.
MacOS ve Windows üzerinde çalışan tüm ana tarayıcı uygulamalarına yüksek kaliteli videonun hızlı ve düşük maliyetle sunumu destekler.

Silverlight teknolojisini kullanan sayfaları tarayınızıda görebilmniz için Silverlight eklentisini bilgisayarınıza kurmanız yeterlidir. Şu an 1.0 sürümü olan eklentinin 1.1 Alpha sürümü de hali hazırda denenmektedir.

Eğer siz de Silverlight uygulaması geliştirmek isterseniz bu sefer de Silverlight SDK edinmeniz gerekmektedir. SDK içinden çıkan "silverlight.js" dosyası silverlight teknolojisini kullanabilmeniz için asgari gerekliliktir. Bu dosya silverlight öğelerini göstermek istediğiniz tüm sayfaların <head> bölümüne eklenmelidir.

Aşağıdaki örnekte js klasörü altında bulunan silverlight.js dosyasının sayfa eklenişi gösterilmektedir.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>Silverlight Deneme</title>
<script type="text/javascript" src="js/Silverlight.js"></script>
</head>
<body>
</body>
</html>

Bundan sonra silverlight nesnelerini barındıracak div bölümünü tanımlamak ve tanımlanan bu div bölümü içinde gösterilecek silverlight nesnesinin javascript kullanılarak oluşturulması gerekecektir.

<div id="slhost"></div>
<script type="text/javascript">
var parentElement = document.getElementById(`slhost`);
createsl();
</script>

Yurakıdaki örnekte slhost adına sahip bir div ve bu div tagi ile etkileşerek silverlight nesnesini oluşturacak javascript metoduna çağrı oluşturuldu. Bu metodu doğrudan burada yazmak yerine oluşturacağımız ayrı bir dosya içine yerleştirdik ve buradan sadece createsl metoduna çağrı yaptık. createsl metodumuz şöyle bir metod olmalıdır.

function createsl()
{
Silverlight.createObject("myxaml.xaml", parentElement, "mySilverlightPlugin",{width:`800`, height:`600`, inplaceInstallPrompt:true, background:`#fff`, isWindowless:`false`, framerate:`24`, version:`1.0`}, {onError:null, onLoad:null}, null);
}

createsl metodu silverlight.js içindeki .createObject metodunu çağırarak silverlight nesnesini oluşturmaktadır. Fonksiyon incelenirse parametreler ile işlenecek xaml dosyası, nesnenin yerleştirileceği div (parentElement), genişlik, yükseklik, silverlight kurulu olmadığı zaman nesne yerinde kurulum uyarısının görüntülenip görüntülenmeyeceği, zemin rengi, saniyedeki çerçeve sayısı, silverlight versiyonu gibi değerler tanımlanmıştır. Bu metodu "CreateSilverlight.js" dosyası içine yazıp javascriptlerimizin bulunduğu js klasörüne yerleştirdikten sonra ilk örneğimizde silverlight.js dosyasını eklediğimiz gibi bu dosyayı da ekleyerek tanıtmamız gerekir.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>Silverlight Deneme</title>
<script type="text/javascript" src="js/Silverlight.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/CreateSilverlight.js"></script>
</head>
<body>
<div id="slhost"></div>
<script type="text/javascript">
var parentElement = document.getElementById(`slhost`);
createsl();
</script>
</body>
</html>Artık silverlight nesnelerini createsl metodu içinde tanımlamış olduğumuz XAML dosyası içinde oluşturmaya başlayabiliriz.

Bağlantılar:

Official Site
http://www.microsoft.com/silverlight/

Microsoft portal site for the Silverlight development community
http://www.silverlight.net/

Diğer Faydalı bağlantılar:
http://www.silverlightcream.com/
http://www.wynapse.com/

Klavyeleriniz şen ola... 
 

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Categories: Genel, Tanıtım Posted by okutbay on 03.05.2007 23:49 | Yorumlar (0)
Ne yapsam, nasıl başlasam.

İnsanın kafasındaki parçaları birleştirip ortaya birşeyler çıkartması zor bir iş, zor bir süreç...

Bu sitenin yapımında kaç kez bilgisayar başına oturup, kaç kez hiç bir şey yapmadan kalktığımı tahmin edemezsiniz. Artık, oturup bir gecede tamamen yeni site oluşturduğum yıllardan ve o yıllarda sahip olduğum enerjiden çok uzağım...

Ama pes etmek yok. :)

Umarım faydalı bir şeyler yapabilirim.

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5